Majlis Pelancaran Amalan Persekitaran Berkualiti (Apb)

Majlis Pelancaran Amalan Persekitaran Berkualiti (Apb)

Mahkamah Negeri Melaka

 

Pada 26 Januari 2011 jam 3.30 petang hari Rabu bertempat di Perpustakaan Mahkamah Melaka telah diadakan Majlis Pelancaran Amalan Persekitaran Berkualiti (APB) Quality Environment (QE). Majlis tersebut telah dirasmikan oleh Yang Arif Datuk Halijah Binti Abas.
Polisi APB QE :

1.    Pengurusan berusaha untuk melahirkan anggota yang beretika, bertanggungjawab dan bekerja dalam pasukan untuk mencapai objektif jabatan.

2.    Pengurusan sentiasa merangka, merancang dan menggubal amalan persekitaran pejabat dan mengiktiraf sebarang usaha inovasi dari setiap kumpulan.

3.    Pengurusan sedar bahawa amalan ini memerlukan sikap kerjasama dan komitmen yang tinggi sari semua anggota pada setiap peringkat dan setiap masa.

4.    Penambahbaikan yang berterusan dengan pencapaian standard yang tinggi dalam semua proses kerja.

5.    Pencapaian Produktiviti yang cemerlang.

Majlis tersebut telah berakhir dengan jamuan ringan pada jam 5.30 petang.

 

APB1

APB2

APB3

APB4

APB5

APB6

APB7

APB8

APB9

APB10

 

Total visitors to the Portal : 116,278
Last updated : 21 November 2017