Kelab Sukan dan Kebajikan Kakitangan Mahkamah-Mahkamah Melaka (KSKKM)

 

KELAB SUKAN

BERDAFTAR DENGAN PENDAFTAR PERTUBUHAN
Mahkamah Melaka mempunyai sebuah Kelab yang aktif yang telah didaftarkan dengan Pendaftar Persatuan dan digelar Kelab Sukan dan Kebajikan Kakitangan Mahkamah-Mahkamah Melaka (KSKKM) iaitu No. Pendaftaran 484/97. Menurut perlembagaannya semua staf bergaji samada tetap, sambilan atau kontrak, adalah ahli secara automatik

KADAR YURAN AHLI

Yuran bulanan ahli adalah seperti berikut:

 

KATEGORI

YURAN SETAHUN

GRED 1-17

GRED 22-27

RM 30.00

RM 40.00

GRED 29-32

GRED 36-38

RM 80.00

RM 100.00

GRED 41-44

GRED 48-54

RM 140.00

RM 160.00

JUSA

RM 200.00

 

 

Kelab telah melantik seorang wakil di setiap bahagian yang tanpa gagal memungut yuran bulanan dan mengemukakannya kepada Bendahari.

 

Berikut adalah carta AJK KSKMM 2012/2014 :

 

 

Total visitors to the Portal : 116,279
Last updated : 21 November 2017