Kursus Pemikiran Kreatif Mahkamah Negeri Melaka Tahun 2013
Kursus Pemikiran Kreatif Mahkamah Negeri Melaka Tahun 2013 Kursus Pemikiran Kreatif Mahkamah Negeri Melaka Tahun 2013 Kursus Pemikiran Kreatif Mahkamah Negeri Melaka Tahun 2013 Kursus Pemikiran Kreatif Mahkamah Negeri Melaka Tahun 2013 Kursus Pemikiran Kreatif Mahkamah Negeri Melaka Tahun 2013 Kursus Pemikiran Kreatif Mahkamah Negeri Melaka Tahun 2013 Kursus Pemikiran Kreatif Mahkamah Negeri Melaka Tahun 2013 Kursus Pemikiran Kreatif Mahkamah Negeri Melaka Tahun 2013

Kursus Pemikiran Kreatif Mahkamah Negeri Melaka 2013 di anjurkan oleh Unit Latihan Mahkamah Negeri Melaka pada 30 November 2013 di Perpustakaan Mahkamah Negeri Melaka. Kursus ini diadakan bagi memastikan setiap anggota Mahkamah Negeri Melaka berfikiran kreatif semasa menjalankan tugas seharian di pejabat serta di rumah. Selain itu melengkapkan dasar latihan sumber manusia sektor awam mengkehendaki setiap anggoata perlu mengikuti kursus atau pun latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun merujuk kepada Perkeliling Perkhidmatan Bil 6 tahun 2005.

Total visitors to the Portal : 113,877
Last updated : 21 October 2017