Taklimat Pelaksanaan Wajib Pembayaran Zakat Pendapatan Menerusi Potongan Gaji Bagi Kakitangan Kerajaan Negeri/Persekutuan, Badan Berkanun, Pihak Berkuasa Tempatan Serta Agensi Dan Anak Syarikat Kerajaan Negeri.

Mahkamah Negeri Melaka dengan kerjasama Pusat Zakat Melaka telah mengadakan Taklimat Pelaksanaan Wajib Pembayaran Zakat Pendapatan Menerusi Potongan Gaji Bagi Kakitangan Kerajaan Negeri/Persekutuan, Badan BERkanun, Pihak Berkuasa Tempatan Serta Agensi Dan Anak Syarikat Kerajaan Negeri pada :

Tarikh    : 4 Mac 2016 (Jumaat)

Masa     : 3.00 hingga 5.00 petang

Tempat  : Bilik Seminar 1, Mahkamah Negeri Melaka

 

 

 

 

 

 

Total visitors to the Portal : 111,819
Last updated : 21 September 2017