Pertukaran Nama Arkib Negara Malaysia Cawangan Melaka Kepada Arkib Negara Malaysia Negeri Melaka

Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah meluluskan cadangan pertukaran nama Arkib Negara Malaysia Cawangan Melaka kepada Arkib Negara Malaysia Negeri Melaka menerusi Waran Perjawatan bil. E79 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia pada 14 Julai 2015.

Total visitors to the Portal : 113,878
Last updated : 22 October 2017