Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi

       

 

 

YA Dato’ Khadijah Binti Idris

Mahkamah Tinggi Dagang 8

(Muamalat & Admiralty)

 

 

 

 

 

 

YA Datin Rohani Binti Ismail

Mahkamah Tinggi Sivil

NCvC 8

       

 

YA Dato' Ahmad Shahrir bin Mohd Salleh

Mahkamah Tinggi Jenayah 5

 

 

 

 

 

 

YA Dato' Ahmad Fairuz Bin Zainol Abidin

Mahkamah Tinggi Dagang NCC 4

       
    YA Dato' Hajah Aliza Binti Sulaiman Mahkamah Tinggi Pembinaan 2
       
  YA Dato' Sri Latifah Binti Haji Mohd Tahar

Mahkamah Tinggi Sivil

NCVC 1

       
  YA Tuan Ong Chee Kwan
Mahkamah Tinggi Dagang NCC 2

 

Malay