Skip to main content
Please wait...

Tiada pengumuman buat masa sekarang

Tender and Quotation

Sebutharga

Tender Mahkamah Negeri Melaka PKPMPM/2019/T011/04/P
Nama Syarikat : New Generation Force(M)Sdn Bhd
Tempoh: 1/12/2020-30/6/2021

Tender Mahkamah Negeri Melaka PKPMPM/2019/T036/04/P
Nama Syarikat : Kaiza Exclusive Enterprise
Tempoh: 01/06/2019-31/05/2022

Tender Mahkamah Negeri Melaka PKPMPM/2019/T014/04/K
Nama Syarikat : Santing-Aquair Services Sdn Bhd
Tempoh: 01/04/2021-31/08/2021

Sebut harga Mahkamah Negeri Melaka PKPMPM/2020/SA003/04/P
Nama Syarikat : Innovasi Semesta (M)Sdn Bhd
Tempoh: 01/07/2020-30/06/2022

Tiada Sebutharga buat masa sekarang.